fbpx

Licencja PZKite

LICENCJA PZKITE – POLSKI ZWIĄZEK KITEBAORDINGU

Od 2016 roku jesteśmy licencjonowaną szkołą kitesurfingu PZKITE a od sezonu 2021 również Centralnym Ośrodkiem Szkoleniowym Kiteboardingu dla Kadry Instruktorskiej (COSK). Dzięki temu Nasi kursanci mają gwarancję szkolenia na najwyższym poziome, zgodnie z europejskimi standardami nauczania i bezpieczeństwa. W naszej szkole pracują wyłącznie licencjonowani instruktorzy, którzy prowadzą zajęcia na wszystkich etapach zaawansowania. Po zakończonym szkoleniu każdy z Naszych kursantów otrzymuje Katę Progresu PZKite czyli oficjalne, uznawane międzynarodowo potwierdzenie umięjętności kitesurfingowych.

CZYM JEST PZKite ?Licencja PZKite

Polski Związek Kiteboardingu jest organizacją która powstała w Polsce 2013 roku. Nieustanne podnoszenie poziomu sportowego poprzez organizację zawodów rangi krajowej, upowszechnianie i popularyzacji kiteboardingu w Polsce ale przede wszystkim uporządkowanie systemu szkolenia dla kursantów i instruktorów w Polsce to nadrzędne cele działania Związku Kiteboardingu W 2020 Ministerstwo Sportu przyznało PZKite prawo CERTFiKACJI uprawnień instruktorskich w Kitesurfingu. Polski Związek Kiteboardingu został JEDYNĄ w Polsce i jedną z pierwszych na świecie instytucją walidującą (sprawdzającą efekty kształcenia) oraz certyfikującą uprawnienia instruktorskie z kiteboardingu na poziomie III PRK (Polskiej Ramy Kwalifikacji), zgodnym z EQF (European Qualifications Framework).

Licencja PZKite

CZYM JEST KARTA PROGRESU PZKITE ?

Karta Progresu PZKITE to oficjalne, międzynarodowe potwierdzenie umiejetność kitesurfingowych; takie „kitesurfingowe prawo jazdy” . Na karcie są umieszczone Twoje dane osobowe wraz z oznaczeniem stopnia zaawansowania posiadanych umiejętności. Po uzyskaniu 4 Poziomu PZKITE będziesz uprawniony do samodzielnego wypożyczenia sprzętu kitesurfingowego na całym świecie. Karta progresu przyda Ci się również na wypadek chęci kontynuacji szkolenia w innej szkole np. zagranicznej; dzięki niej instruktor będzie mógł z łatwością zweryfikować Twoje umiejętności a TY nie będziesz musiał rozpoczynać całego szkolenie od początku!

Kartę Progress otrzymasz w Naszej szkole BEZPŁATNIE po ukończeniu dowolnego kursu kitesurfingu. Ponieważ „upgrade” karty wymaga jej wystawienia od nowa zalecamy aby o jej wydanie zwrócić się po zakończeniu ostatnich z planowanych zajęć z kitesurfingu.

Na karcie Progresu wyróżniamy następujące oznaczenia posiadanych umiejętności:

Licencja PZKiteLicencja PZKite

PZKite poziom 1

A. Umiejętność prawidłowego przygotowania sprzętu kitesurfingowego do pływania. Znajomość systemu bezpieczeństwa, teorii okna wiatrowego i zasad bezpieczeństwa.

B. Umiejętność sterowania i wykonywania podstawowych ewolucji latawcem treningowym.

C. Umiejętność sterowania latawcem w strefie małej mocy, kontrola mocy latawca.

D. Umiejętność pływania bodydragiem w linii wiatru, body dragiem na halsach, korzystanie z systemu bezpieczeństwa w praktyce

PZKite poziom 2

A. Umiejętność halsowania się do deski, poprawna pozycja przedstartowa, dryfowanie z deską na nogach.

B. Umiejętność wykonania poprawnego startu z deską.

C. Umiejętność pływania w ślizgu i poprawnego zatrzymania.

D. Umiejętność prawidłowego wykonania akcji Self Rescue

PZKite poziom 3

A. Umiejętność poprawnej pracy latawcem podczas pływania

B. Umiejętność utrzymywania wysokości względem wiatru

C. Kontrola prędkości i toru jazdy poprzez poprawne krawędziowanie deską

D. Umiejętność regularnego wykonywania zwrotów podczas pływania

PZKite poziom 4

A. Znajomość KSPD, samodzielne, świadome poruszanie się po akwenie wśród innych kitesurferów

B. Umiejętność przejścia do pozycji Switch i powrót do Regular.

C. Umiejętność wykonania prostego skoku olie

D. Umiejętność wykonania prostego skoku przez zenit.

CZYM JEST KARTA KITEBOARDERA?

Karta Kiteboardera w odróżnieniu od Karty Progresu to nie tylko „ prawo jazdy na kitesurfing” ale również potwierdzenie przynależności do Polskiego Związku Kiteboardingu wraz z dedykowanym, międzynarodowym ubezpieczeniem NW, KL oraz OC dedykowanym sportom wodnym (również wake, surfing, windsurfing, żeglarstwo etc.). O wydanie Karty Kiteboardera można starć się w dwóch wariantach; karta niebieska i czarna, obie dostępne w wersji STANDART oraz PRESTIGE.

Licencja PZKite

  • Karta Niebieska jest przeznaczona praktycznie dla każdego: dla początkujących kitesurferów, uprawiających inne sporty wodne lub tych, których umiejętności są niepotwierdzone.
  • Karta Czarna przeznaczona jest dla bardziej zaawansowanych kiteboarderów, aby ją otrzymać poproś instruktora PZKite o potwierdzenie Twoich umiejętności (w trakcie rejestracji na stronie zostaniesz poproszony o wskazanie instruktora z bazy, który może potwierdzić Twoją samodzielność na wodzie).

Więcej o Karcie Kiteboardera i zakupie ubezpieczenia dostępne na stronie http://pzkite.org/szkolenia/karta-kiteboardera/

KURS POMOCNIKA ORAZ INSTRUKTORA KITESURFINGU PZKITE:

SurfSzkoła przy molo w Jastarni jako Centralny Ośrodek Szkolenia Kiteboardingu Kadry Instruktorskiej jest organizatorem Kursów Pomocnika oraz Instruktora Kitesurfingu PZKite.

Szczegóły dotyczące terminów oraz kwalifikacji na kurs dostępne są w zakładce kursy instruktorskie.

PRAKTYKI DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW PZKITE:

Jako szkoła kitesurfingu z licencją PZKite zapraszamy wszystkie osoby które ukończyły pozytywnie kurs Instruktora Kitesurfingu PZKITE do zrealizowania obligatoryjnych praktyk asystenckich w naszej szkole. Każdy kandydat na Instruktora lub Pomocnika Instruktora PZKite po odbyciu kursu i pozytywnym zaliczeniu egzaminu zobowiązany jest do zrealizowania stażu w ilości godzin odpowiednio 30 dla Instruktora oraz 20 godzin dla Pomocnika w szkole kitesurfingu posiadającej licencję PZKite.

Program praktyk Instruktorskich PZKITE:

  • Zapoznanie się z organizacją pracy szkoły kitesurfingu – zaplecze sprzętowe, spot.
  • Prace bosmańskie tj. naprawy sprzętu kitesurfingowego oraz obsługa motorówki
  • Asystowanie w zajęciach kitesurfingu prowadzonych przez licencjonowanych instruktora
  • Prowadzenie zajęć z kitesurfingu pod nadzorem opiekuna praktyk

Nad poprawnym przebiegiem całości praktyk czuwa wyznaczony przez szkołę opiekun, który na bieżąco ocenia i raportuje zrealizowaną przez praktykanta pracę.

Licencja PZKite

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com