fbpx

Licencja VDWS

Licencja VDWS

CZYM JEST VDWS ?

VDWS – Verband Deutscher Wassersport Schulen to niemiecka organizacja o światowym zasięgu, która zrzesza kilkaset szkół sportów wodnych z ponad 30 krajów. Instytucja ta skupia się na kształceniu instruktorów sportów wodnych nieprzerwalnie podnosząc standardy nauczania.

Tym co wyróżnia szkoły, które przynależą do organizacji VDWS jest nauczenie według ujednoliconego i sprawdzonego programu o światowym poziomie. Szkoła Windsurfingu, która posiada licencję VDWS gwarantuje zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów z zachowaniem należytej staranności. Szkoła taka jest uprawniona również do wydawania swoim kursantom patentów windsurfingowych, które są międzynarodowym świadectwem umiejętności windsurfingowych.


Licencja VDWS

CO TO JEST PATENT VDWS ?

Patent VDWS inaczej certyfikat jest to wydawany wyłącznie przez licencjonowane szkoły windsurfingu międzynarodowy dokument, który wydawany jest po ukończeniu danego poziomu kursu windsurfingu. Potwierdza on umiejętności teoretyczne oraz praktyczne zdobyte podczas kursu w odniesieniu do siły wiatru w jakiej udało się wykonać poszczególne manewry. O jego uzyskanie starć się mogą zarówno dzieci jak i osoby dorosłe. Patent jest bardzo przydatny podczas zagranicznych wyjazdów gdzie większość szkół sportów wodnych oczekuje potwierdzenia umiejętności jaki właśnie jest patent VDWS. Ponadto okazując ten dokument możemy liczyć na szereg zniżek w tym na zniżkę na wypożyczenie sprzętu w zagranicznych bazach.

Licencja VDWSJAK ZDOBYĆ PATENT VDWS ?

Pierwszym krokiem do zdobycia certyfikatu VDWS jest zrealizowanie określonego programy teoretyczno-praktycznego podczas kursu windsurfingu. Chęć udziału w programie VDWS należy zgłosić w biurze szkoły w możliwie jak najwcześniejszym etapie rozpoczęcia szkolenia. Po przystąpieniu do programu każdy z kursantów otrzymuje zeszyt ćwiczeń gdzie są przedstawione niezbędne informacje, ciekawostki oraz porady dotyczące nauki teorii jak i praktyki. Podczas zajęć omawiane są wszystkie zagadnienia teoretyczne i realizowany określony program praktyczny. Na zakończenie kursu przeprowadzany jest teoretyczny oraz praktyczny weryfikujący osiągnięte umiejętności.

Aby zaliczyć egzamin praktyczny trzeba wykonać minimum 1 z 8 poniżej wymienionych manewrów:

 • zwrot przez sztag
 • zwrot przez rufę
 • pływanie na zawietrznej
 • pływanie rogiem szotowym do przodu
 • pływanie w trapezie
 • pływanie w ślizgu
 • start z plaży
 • start z wody

O wyniku końcowym egzaminu a tym samym poziomie uzyskanego patentu VDWS decydują ilość wykonanych ewolucji oraz siła wiatru w jakiej je wykonywaliśmy.

ILE KOSZTUJE WYROBIENIE PATENTU VDWS?

Koszt uzyskania patentu to 170 zł a w cenie zawierają się:

 • Zeszyt ćwiczeń
 • Opłata za egzamin praktyczny i teoretyczny
 • Wydanie karty VDWS

Każdy kolejny wpis na karcie potwierdzający podniesienie umiejętności to koszt 70 zł.

JAK SIĘ ZAPISAĆ NA PATENT VDWS?

Wystarczy, że zgłosisz chęć uczestnictwa w szkoleniu na patent przed rozpoczęciem wybranego kursu windsurfingu – możesz to zrobić wpisując odpowiednią adnotacje w uwagach podczas dokonywania rezerwacji on-line lub bezpośrednio w biurze szkoły przed rozpoczęciem kursu.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego +48 602 392 237 lub zapisy@surfszkola.pl

PRAKTYKI DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW VDWS:

Jako szkoła z licencją VDWS zapraszamy wszystkie osoby które ukończyły pozytywnie kurs Instruktora Windsurfingu VDWS do zrealizowania praktyk asystenckich w naszej szkole. Każdy kandydat na Instruktora WIndsurfingu VDWS po odbyciu kursu i pozytywnym zaliczeniu egzaminu zobowiązany jest do zrealizowania 100 godzin praktyk w szkole windsurfingu posiadającej licencję VDWS.

Program praktyk Instruktorskich VDWS:

 • Zapoznanie się z organizacją pracy szkoły windsurfingu – zaplecze sprzętowe, spot.
 • Prace bosmańskie tj. naprawy sprzętu windsurfingowego oraz obsługa motorówki
 • Asystowanie w zajęciach windsurfingu prowadzonych przez licencjonowanych instruktorów
 • Prowadzenie zajęć z windsurfingu pod nadzorem opiekuna praktyk

Nad poprawnym przebiegiem całości praktyk czuwa wyznaczony przez szkołę opiekun, który na bieżąco ocenia i raportuje zrealizowaną przez stażystę pracę. Praktyki VDWS można realizować w naszej szkole w okresie całego sezonu po uprzednim ustaleniu terminu ich rozpoczęcia.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com